Údolím psychoterapie 

 

Co je psychoterapie

Psychoterapie je proces, kdy terapeut pomáhá klientovi vyznat se v jeho myšlenkách, pocitech a chování. Jde o důvěrný rozhovor, sdílení. Teraupeut může být jakýmsi průvodcem, který má na starost to, abyste se na cestě neztratili, podržet Vás. Někdy popostrčí, jindy trochu pozastaví a nabídne Vám jiný pohled. Vždycky jste to, ale Vy kdo určuje tempo a směr. Terapeut jde po Vašem boku a je tu pro Vás.

Psychoterapie může být dlouhodobý proces. A to takový proces, který není vždy příjemný a jednoduchý. Může Vám ale přinést úlevu a pomoci Vám objevit a dotknout se toho, co v životě chcete a potřebujete.

Zajímavý povídání o tom, co je psychoterapie a v čem může být užitečná najdete tady.

Jak to funguje

Kontaktujete mě telefonicky nebo přes e-mail  a domluvíme si schůzku v Jamném u Tišnova nebo přes videohovor.

Probereme, co potřebujete a jak si představujete naši spolupráci. Ujasníme si, jak by naše spolupráce mohla probíhat a pak už se pustíme do samotné práce. Individuální psychoterapie trvá 50 minut. Párová (partnerská) a rodinná terapie se obvykle domlouvá na delší čas (běžně 80 minut).

Sezení většinou vypadá tak, že si spolu sedneme a budeme si povídat. Stejně jako každý člověk je jedinečný a potřebuje něco jiného, tak i sezení mohou vypadat pokaždé jinak. Někdy mohou být hodně o slovech, někdy o emocích. Do své práce také zařazuji práci s tělem a arteterapeutické prvky, pokud se tak dohodneme.

Často úlevně působí jen možnost moci někde volně mluvit o svých trápeních.

Na prvním sezení není zpravidla možné vyřešit problém jako takový, jen pojmenovat hlavní úskalí a lehce se podívat, kudy by mohla jít cesta ven. Pro většinu zakázek je vhodnější delší spolupráce.